Uudet tuulet kansalaisopiston rehtorin työssä kehittymisohjelma

Kehittymisohjelma toteutettiin 2018-2019. Se oli Opetushallituksen rahoittamaa ja täten osallistujalle maksutonta.

Muuttuvassa kansalaisopistojen arjessa ja jatkuvasti kehittyvässä toimintaympäristössä rehtorien onnistuminen omassa työssään korostuu. Henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen, pedagoginen johtaminen ja opiston johtaminen ovat nousseet keskiöön rehtorin työssä uuden sivistyskunnan kontekstissa. Kehittymisohjelmassa rehtorit tarkastelivat ja analysoivat omaa rehtorin työtään ja sen kehittämistarpeita. Kehittymisohjelma toteutettiin räätälöidysti kansalaisopistojen arjessa. Kehittymisohjelmassa rehtorit saivat työkaluja oman työnsä kehittämiseksi.

KOHDERYHMÄ

Vapaa sivistystyö, kansalaisopistojen rehtorit.

KEHITTYMISOHJELMAN TAVOITTEET

Kehittymisohjelman tavoitteena oli auttaa kansalaisopistojen rehtoreita onnistumaan omassa työssään jatkuvasti kehittyvässä toimintaympäristössä.
 

KEHITTYMISOHJELMAN SISÄLTÖ

Kehittymisohjelma (12 op)  oli jaettu neljään 3 op:n suuruiseen moduuliin:

• Moduuli 1: Orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja kehittyvä rehtorin työ

• Moduuli 2: Henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen kansalaisopiston arjessa

• Moduuli 3: Kansalaisopistojen johtaminen ja asemointi suhteessa sivistyskuntaan

• Moduuli 4: Pedagoginen johtaminen kansalaisopistoissa

Tarkemmat tiedot ja koulutuspäivät löytyvät sisältö-välilehdeltä.
 

TYÖSKENTELYTAVAT
Kehittymisohjelma sisälsi virtuaalista työskentelyä, lähitapaamisia ja opitun soveltamista käytännössä. Ohjelmassa hyödynnettiin vaikuttavuuden varmistamiseksi DiSC WOL (Work of Leaders) -johtajuusanalyysia osallistujien kehittämistarpeiden tunnistamiseen, kehittymisohjelman laatimiseen ja kehittymisen näkyväksi tekemiseen. Kehittymisohjelman tuotoksina syntyi oppaita, suunnitelmia ja käsikirjoja rehtorien oman työnsä tueksi.
 

 

LISÄTIETOJA
Jutta Paukkonen, täydennyskoulutuksen päällikkö
 jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4887 003

Heli Bergström, valmentaja ja johdon coach
 heli.bergstrom@haaga-helia.fi, 040 4887341

Hankkeen koulutukset ovat päättyneet. Kiitos kaikille osallistujille!

Uutiset