Moduuli 1: Orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja kehittyvä rehtorin työ

Moduuli 1: Orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja kehittyvä rehtorin työ pe 14.9.2018

Sisältö:

  • DiSC WOL-johtajuusanalyysi, orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja kehittämistehtävät
  • Oman rehtorin työn analysointi ja kehittämistarve (mm. kehitys- ja kokeilukulttuuri, ketteryys, nopea reagointi)

Toteutus:

  • Ennen lähitapaamista: DiSC WOL-johtajuusanalyysiin vastaaminen virtuaalisesti, pohdinta oman rehtorin työn kehittämistarpeista ja työn haasteellisuudesta
  • Lähitapaamisessa: orientaatio ja kehittymisohjelman rakenne, tavoitteiden määrittäminen, DiSC WOL-johtajuusanalyysin tulosten purku, kehittymissuunnitelmat, ryhmäkeskustelut
  • Lähitapaamisen jälkeen: vertaissparraukset virtuaalisissa ryhmissä, käytännön kokeilut, oma kehittämistehtävä

Toteutuspaikka:

  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,Pasilan toimipiste,  Helsinki

Huom: tämän moduulin lähitapaamiseen kaikki osallistujat tulevat fyysisesti paikan päälle.